TBS w Sosnowcu

Projekt przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny. Wygospodarowano 40 mieszkań.

Sosnowiec, ul. Szymanowskiego.
Powierzchnia: 2748m².
Inwestor: MZBM – TBS Sp. z o.o., Sosnowiec
Projekt: 2005.
Realizacja: 2006-2008.