Budynek mieszkalny wielorodzinny w Knurowie

Budynek mieszkalny wielorodzinny zaprojektowany i zrealizowany w wyniku konieczności zapewnienia lokali zastępczych dla lokatorów budynków przeznaczonych do rozbiórki w związku z budową autostrady A1.

Knurów, rejon ul. 26-go Stycznia.
Powierzchnia: 1510m².
Inwestor: GDDKiA oddział w Katowicach.
Projekt: 2006.
Realizacja: 2007.