Renowacja zabytkowego obiektu w Katowicach

Projekt renowacji, remontu elewacji i przebudowy strefy poczekalni i rejestracji w budynku Poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu na Oddziale dziennym terapii uzależnienia od alkoholu. Obiekt pod ochroną Miejskiego konserwatora zabytków.

Katowice, ul. Korczaka.
Powierzchnia: 722m².
Inwestor: Centrum Psychiatrii, Katowice.
Projekt: 2006.
Realizacja: 2007.